Barn är ofta bra lyssnare

Alla människor är olika. Vi upplever världen på olika sätt och vi använder språket på vårt eget personliga vis även om de flesta ord har ungefär samma betydelse för de […]

Lär dig kroppsspråk

Det sägs att människan kommunicerar mer genom sitt kroppsspråk och sin mimik än via de ord vi säger. Visst ligger det något i det påståendet; flera forskarlag har under årens […]

Kommunikation i familjen

  Att komma fram till olika beslut inom familjen, gällande inredning, middagsmat eller semestermål, kan vara svårt. Särskilt om du har lite äldre barn som också vill vara med och […]

Kommunicera i skrift

  Att kommunicera i skrift är inte alltid det enklaste, särskilt inte om man är flera som till exempel kommunicerar via en gruppchat, i ett forum eller via en maillista. […]