Feedback som kommunikation


Kommunikation är en viktig del av varje människas vardag och för företag och verksamheter är återkopplande kommunikation desto viktigare. En verksamhet behöver veta vad de gör rätt och var de brister för att kunna utvecklas och växa som organisation. Därför behövs bra tekniker och verktyg som underlättar denna process. Verktyg som hjälper till att fånga upp användarnas och kundernas upplevelser – de positiva såväl som de negativa samt förbättringsförslag.

Idag kan företag vända sig till experter inom området för att inte själva behöva göra den resan som dessa har gjort och istället köpa tjänster via sajter som www.questback.com/se/ och därigenom införskaffa den feedback de behöver för att stärka sin organisation. Dessa företag använder sig av noggrant granskade och beprövade tekniker som gör kundernas upplevelser tydliga för sina klienter.

Två fokusgrupper av feedback


Det finns två olika grupper av individer vars feedback är viktiga för varje verksamhet: Kunder och medarbetare. Det som menas med kunder är företagens beställare, köpare och användare och vad som menas med medarbetare är företagets anställda. Medarbetarnas trivsel på arbetet utgör en viktig del av företagens framgång och kvalitet. Missnöjda medarbetare kan innebära att viktiga nyckelpersoner med spetskompetens som utgör en viktig del av företaget säger upp sig, byter jobb eller blir sjukskrivna på grund av dåliga arbetsförhållanden. Likaså kan missnöjda kunder leda till att de söker sig till konkurrenter eller köper andra produkter. Kontentan blir att företaget kommer förlora pengar och i värsta fall försättas i konkurs.

På vilket sätt hjälper feedback?

Att återfå feedback på företags produkter och tjänster medför detta större engagemang från medarbetare eller kunder genom att nå ut till dem, ta till sig av deras synpunkter och sedan ta fram åtgärder utifrån deras återkoppling.

Tekniker och verktyg


Det finns idag väldigt effektiva metoder och verktyg för att enkelt och snabbt undersöka kundernas nöjdhet och medarbetarnas nöjdhet.

  • Marknadsundersökningar: Då 70% av alla köpupplevelser baseras på hur kunden känner sig behandlad är det oerhört viktigt att företagen kan använda sig av rätta marknadsundersökningar för att mäta nöjdheten hos kunderna. Blir kunden väl bemötta av personalen på företaget eller blir de dåligt bemötta och ignorerade när de behöver hjälp? Om så är fallet måste åtgärder vidtas för att kunderna inte ska förloras. Ringa in problemområdena, innan de blir större och försäkra sig om att kundernas förväntningar efterlevs. Vidare måste företagets utveckling inom branschen fortsätta utvecklas, ett arbete som också kräver feedback från kunderna. Vad behöver kunderna mer av, respektive mindre av? Behöver produkterna och tjänsterna moderniseras och finns en plan för denna utveckling?
  • Medarbetarundersökningar: Med analyser av olika faser i de anställdas medarbetarresa går det att upptäcka eventuella problem före de växer sig stora. Genom att samla in och sedan analysera den feedback som medarbetarna återger kan man identifiera nya insikter och trender samt förbättra de anställdas medarbetarresa.
  • Kundundersökningar: Det är svårare att värva nya kunder än att behålla de du redan har.

Via kundenkäter får du lyssna till vad kunder har för åsikter och sedan identifiera vilka problem de upplever. Denna användbara återkoppling kan sedan användas för att förstärka kundrelationen och även behålla de befintliga kunderna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *