Kriser och företagskommunikation

Att kommunicera på ett tydligt och korrekt sätt kan vara helt avgörande när det uppstår olika typer av kriser som påverkar företag. För att säkerställa att rätt budskap förmedlas krävs det i många fall förberedelse.

Det finns faktorer som hjälper företag att vara förberedda inför eventuella kriser, men även personliga egenskaper hos personal. Häng med för att lära dig mer om hur en god kriskommunikation skapas.

Plötsligt och oväntat

Oavsett vilken kris det handlar om och på vilket sätt den påverkar ett företag är det nästan alltid plötsligt det sker. Det kan vara en finanskris som legat och bubblat, men den akuta krisen kan uppstå över en natt. Detsamma gäller så klart för andra typer av kriser såsom olyckor eller tragiska händelser. Att som företag därför stå redo med en kompetent ledarstyrka är otroligt viktigt för verksamheten.

Det kanske säkraste sättet att garantera kompetens inför oväntade kriser är med rätt personer i ledarroller på arbetsplatsen. Att anställa personer som har med sig en professionell ledarskapsutbildning i ryggen är en trygghet. Det är något av en garant för att personen i fråga har en bred och djup förståelse för ledning på flera plan. Företag som löpande erbjuder personal diverse utbildningar inom ledning och kommunikation tenderar också att gynnas.

Exempel från verkligheten

Tsunamin 2004 är ett exempel som ofta nämns i samband med kriskommunikation. På den tiden arbetade Lottie Knutsson som kommunikationschef på Fritidsresor. Hennes roll i den plötsligt uppstådda krisen blev viktig för många olika parter. Hon visade hur betydande det är att rätt budskap förmedlas och framför allt att det görs snabbt. Knutson har sedan engagerat sig i att undervisa inom kriskommunikation på bland annat Harvards Universitet.

Numer finns det officiella sajter som samlar information från diverse myndigheter i samband med en kris som drabbat ett helt samhälle. Coronaviruset har på flera sätt beskrivits som en ”kris” och under pandemin följde svenska myndigheter en bestämd och kommunikationsplan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *