Arbeta som kommunikatör

Ett arbete som kommunikatör innebär ett socialt arbete där man dagligen hjälper människor i olika situationer. Det kan handla om …

Konsten att kunna lyssna

En stor och viktig detalj när det gäller god kommunikation är konsten att kunna lyssna. En god lyssnare brukar vara …

Digital kommunikation

Digital kommunikation är sannolikt ett av samtidens viktigaste kompetensområden för kommersiella såväl som offentliga aktörer. I takt med att sociala …

Svårigheter med kommunikation

Alla människor är olika. Vi upplever världen på olika sätt och vi använder språket på vårt eget personliga vis även …

Lär dig kroppsspråk

Det sägs att människan kommunicerar mer genom sitt kroppsspråk och sin mimik än via de ord vi säger. Visst ligger …