Kriser och företagskommunikation

Att kommunicera på ett tydligt och korrekt sätt kan vara helt avgörande när det uppstår olika typer av kriser som påverkar företag. För att säkerställa att rätt budskap förmedlas krävs […]

Att kommunicera tryggt i gruppen

Kommunikation är ett mentalt förhållningssätt. Den tysta kommunikationen avslöjar din sinnesstämning och är avgörande för vilket förtroende gruppen ska få för dig. Om du leder en grupp finns det två […]

Kommunikationsyrken

Kommunikatör är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika yrkestitlar inom områdena kommunikation, information och media. Arbetsverktygen som är vanligast för alla områden är text och form. Om du arbetar […]

Kommunicera effektivt med långivaren

Som företagare har du kanske befunnit dig i en situation där du behöver kommunicera med en långivare. Vid sådana tillfällen kan ditt förhållningssätt ibland göra skillnad. Av det skälet ska […]

Kommunicera effektivt med långivaren

Som företagare har du kanske befunnit dig i en situation där du behöver kommunicera med en långivare. Vid sådana tillfällen kan ditt förhållningssätt ibland göra skillnad. Av det skälet ska […]

Tillgänglighet och företag

Det är idag viktigt att informationen på nätet är tillgänglig. Det här påverkar inte bara hur ett företags hemsida ser ut, utan även hur väl det rankar hos sökmotorer och […]

4 propagandatekniker i reklamens värld

Skillnaden mellan reklam och propaganda är ibland hårfin. Att reklam lånar tekniker från propaganda – vars syfte är att övertala människor – faller sig naturligt. Propaganda är kraftfullt, det var […]

Feedback som kommunikation

Kommunikation är en viktig del av varje människas vardag och för företag och verksamheter är återkopplande kommunikation desto viktigare. En verksamhet behöver veta vad de gör rätt och var de […]