Tillgänglighet och företag

Det är idag viktigt att informationen på nätet är tillgänglig. Det här påverkar inte bara hur ett företags hemsida ser ut, utan även hur väl det rankar hos sökmotorer och hur besökarna kommer uppfatta företaget.

Tillgänglig information på hemsidor

När det kommer till tillgängliga sidor på internet finns det en hel del man kan åstadkomma med enkla medel. I grunden handlar det om att skriva texter som är enkla att ta till sig. Andra rubriknivåer, punktlistor och tillräcklig kontrast. Man bör säkerställa att sidorna ser lika bra ut på alla möjliga skärmar. Att skriva text ovanpå bilder är något man bör undvika. För att utveckla sitt företags hemsida kan det behövas en rad insatser som kan kräva en del investeringar. Genom att utveckla företagets hemsida kommer man dock kunna nå ut till fler möjliga kunder. Ett alternativ till finansiering är att kolla in tjänsten www.fakturino.se, för att ansöka om finansiering. Där beskriver man på ett bra sätt hur en småföretagare ska tänka, när det kommer till företagslån. Att utveckla en tillgänglig hemsida kan kräva att man bygger om en hel webbplats från grunden. Detta innebär att navigeringssystem blir lättare och att informationen är lätt att ta till sig som besökare.

Hört talas om WCAG?

De flesta har nog lagt märke till att webbinnehåll blivit allt mer tillgängligt, och fått ett nyare utseende de senaste åren. Främst har detta gällt myndigheters sidor. Detta kommer bland annat av det nya tillgänglighetsdirektivet som främst gäller myndigheter och exempelvis universitets hemsidor. Web Content Accessibility Guidelines, som kan översättas till riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll, brukar delas in i nivåerna A och AA. Det kan vara en god idé att som företag ta reda på om man måste följa någon av dessa nivåer enligt lag.

WCAG-kriterier och dokument

Det finns en hel del kriterier som tillämpas på dokument, utanför webbinnehåll. Man bör även då man skriver i exempelvis Word ange saker som alternativ text till bilder, och använda rubriknivåer på samma sätt som på en webbsida. Andra saker man kan ta hänsyn till är:

  • Inte använda bilder som enda sättet att förmedla en tanke eller information.
  • Namnge dokument enligt ett lättbegripligt system.
  • Vara försiktig när man exporterar textfiler mellan olika plattformar så att innehållet inte ändras.
  • Se till att all text är läsbar av en skärmläsare, exempelvis att texten går att markera med muspekaren.
  • Använda punktlistor där det är möjligt för att göra en längre text mer tillgänglig.

Tillgänglighet vid vanliga program

Även småföretag kan förstås använda programvaror som Powerpoint, Excel och olika ordbehandlingsprogram. Även där är det viktigt att ha samma synsätt när det kommer till att tillgänglighet efterlevs. Detta gäller oavsett om man enligt lagen är förpliktad att följa direktivet mer grundligt eller inte. Tillgänglig information är viktigt för att kunna nå ut, och kommer att göra informationsarbetet överlag smidigare även på ett mindre företag. Sökmotorer gillar webbsidor och dokument som är tillgängliga, så det kan påverka hur man når ut på internet. Man bör alltid se till att man använder tillräcklig storlek på sitt typsnitt, tillräcklig kontrast mellan bakgrund och text samt erbjuder alternativ text för bildinnehåll.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *