Digital kommunikation

Digital kommunikation är sannolikt ett av samtidens viktigaste kompetensområden för kommersiella såväl som offentliga aktörer. I takt med att sociala medier expanderar allt längre in på de traditionella mediernas arenor blir naturligen kommunikationen mellan individer och kollektiv allt mer digitaliserad. Den blir dessutom mer koncentrerad till vissa plattformar. Idag besitter ofta den eller de aktörer med mest inflytande på digitala plattformar som Twitter det så kallade problemformuleringsprivilegiet. Genom att vara en tillräckligt skicklig digital kommunikatör kan du styra olika aspekter av det offentliga samtalet, oaktat huruvida dina syften är politiska eller kommersiella.

Framstegen har baksidor

Medan den digitala revolutionen oförnekligen har medfört kolossala framsteg för den mänskliga samvaron, har även betydande negativa effekter producerats. Ett exempel på dessa är framväxten av ett slags politiskt eller socialt tunnelseende bland brukare av sociala medier. Detta innebär att söktjänster och digitala plattformar rensar bort sådant de bedömer att man som användare inte tycker om eller håller med om. Resultatet blir då en skev verklighetsbild, där man endast exponeras för sådant man faktiskt gillar. Det har även visatsig att mobbade barn får inte vänner på nätet. Barn som trakasseras i skolan blir idag genom sociala medier förföljda hem av sina plågoandar, medan de förr ofta kunde få respit under fritiden.

Nya sätt att hitta en publik

En annan stor förändring som skett genom den digitala revolutionen är mönster och metoder för marknadsföring. Denna aspekt av den digitala kommunikationen har öppnat nya möjligheter att nå kunder, och skänkt en typ av makt och inkomstkälla till enskilda individer som tidigare var de traditionella mediernas privilegier. Tack vare plattformar för digital kommunikation som exempelvis Instagram eller YouTube kan enskilda personer med relativt låg budget bli sina egna utgivare. Den svenske YouTube-stjärnan PewDiePie är ett ypperligt exempel på detta. Från att vara en anonym student i Göteborg avancerade han på ungefär fem år till att anses vara en av världens mest inflytelserika människor av den prestigefyllda tidningen Time.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *