Svårigheter med kommunikation

Alla människor är olika. Vi upplever världen på olika sätt och vi använder språket på vårt eget personliga vis även om de flesta ord har ungefär samma betydelse för de flesta av oss. Det är bland annat på grund av detta som kommunikation är så komplicerat. Ännu svårare blir det när kommunikationen inte stöds av kroppsspråk och allt det som är underförstått i en given kontext. En stor del av all kommunikation handlar om att ett företag eller en organisation försöker formulera ett budskap som ska förstås på samma sätt av så många som möjligt. Det är där som kommunikatörer och andra experter kommer in i bilden.

Konsten att kommunicera svåra beslut

Att arbeta som kommunikatörer eller samhällsvägledare hos kommunerna innebär att man måste ha stor kunskap om hur man på ett effektivt sätt formulerar ett tydligt budskap. Det handlar om att ha kunskap om minsta gemensamma nämnare hos dem som budskapet är riktat till och om att, i tal och skrift, kunna formulera sig på ett sätt som inger förtroende och inte kan missförstås. Dålig kommunikation kan leda till många problem. Till exempel att oroligheter uppstår i onödan kring viktiga politiska beslut och andra förändringar i samhället. En bra kommunikatör måste ibland även utveckla system för medborgardialog och andra former av kommunikation där människor har möjlighet att göra sin röst hörd.

Att lyssna är en del av kommunikationen

Även när vi talar samma språk har orden olika innebörd utifrån vad vi har för erfarenhet. Begrepp som kärlek, gud och förlossning, innebär olika saker beroende våra åsikter och vår livserfarenhet. För att bra kommunikation ska kunna uppstå måste man vara medveten om detta och intresserad av att överbrygga eventuella hinder för god kommunikation. Ett hederligt uppsåt är en annan förutsättning. Det är inte ovanligt att debattörer missförstår varandra med flit bara för kunna göra en poäng. Ofta lägger sig känslorna i vägen för effektiv kommunikation. Människor slutar ofta att lyssna ordentligt när de är upprörda. Det är lätt att glömma att det är lika viktigt att vara en lyhörd lyssnare som en tydlig talare, när man kommunicerar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *