Konsten att kunna lyssna

En stor och viktig detalj när det gäller god kommunikation är konsten att kunna lyssna. En god lyssnare brukar vara en väldigt omtyckt person. Alla vill bli lyssnade på. Trots att en god lyssnare upplevs som en mycket trevlig person så har omgivningen svårt att precisera varför den gode lyssnaren är en sån trevlig person. Det hela har psykologiska orsaker. Den lyssnande personen är deltagande på riktigt. Men det är skillnad på hur man lyssnar. Lyssnar man med ett halvt öra under tiden som man planerar för vad man själv ska säga så är man egentligen inte en god lyssnare. En god lyssnare fokuserar på vad den andre personen säger, man ger den som talar sin fulla uppmärksamhet.

En god lyssnare.

Inom universiteten lägger man stor vikt vid retorik som betyder ”konsten att övertyga”. Kanske skulle man behöva lägga mer tyngd på lyssnandets konst också. Psykologer och andra människovårdande yrkesgrupper är troligtvis de som lägger störst vikt vid lyssnandet. Inom coaching och mentoring så krävs det också att man äger förmågan att lyssna för att kunna hjälpa sin klient. Man måste lyssna för att förstå. I dagens samhälle är ett lyssnande öra något mycket värdefullt. Man talar också om att ”läsa mellan raderna”. Det innebär att allting som kommuniceras inte är hela sanningen eller hela budskapet i det som sägs. Mycket ligger outtalat under ytan. Både psykologer och människor inom yrken som polisen måste lära sig att lyssna efter det som inte sägs. Finner man de här förmågorna intressanta och vill lära sig mer om kommunikationens flera dimensioner kan man till exempel söka sig till psykologutbildningarna. Konkurrensen är hård och det kan vara en fördel att göra ett högskoleprov för att kvalificera till utbildningarna. Tjänsten Hpguiden har väldigt bra information när det gäller högskoleprovet som kan va till god hjälp i den hårda konkurrensen.

Kvinnans röst.

Lyssna till kvinnan.

Dagens samhälle har av olika anledningar blivit narcissistiskt och lyssnandet har fått en underordnad betydelse. Det är naturligtvis inte en positiv utveckling och därför är en god lyssnare värd sin vikt i guld. Genom tiderna har man även skapat barriärer när det gäller lyssnandets konst. Bland annat har man skapat en slags mytbildning kring kön och kommunikation. Man menar att mannen är den tystlåtne typen och kvinnor talar oavbrutet. Ju hårdare grepp man har kring fördomar likt dessa ju svårare blir det att upprätta fungerande kommunikation, framförallt könen emellan. Bland annat den här typen av fördomar ligger till grund för att männen får mer framträdande positioner i samhället. Eftersom att kvinnor enligt mytbildningen ”pladdrar” så är det alltså viktigare att lyssna när den ”tystlåtne” mannen väl säger något. Det är troligtvis av större vikt. Detta har naturligtvis ingenting med verkligheten att göra och det är precis lika viktigt att lyssna noga även på kvinnor och deras synpunkter och åsikter. Självklart står mytbildningen i vägen för en sund kommunikation och i förlängningen även för samhällets utveckling. ”Pladdrandet” är nog snarare konsekvensen av att man håller fast vid myten. Lyssnar man istället ordentligt så förstår man att könet inte står i vägen för god kommunikation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *