Kommunicera i skrift

  Att kommunicera i skrift är inte alltid det enklaste, särskilt inte om man är flera som till exempel kommunicerar via en gruppchat, i ett forum eller via en maillista. […]