Kommunikation i olika situationer

Lär dig kroppsspråk

Det sägs att människan kommunicerar mer genom sitt kroppsspråk och sin mimik än via de ord vi säger. Visst ligger det något i det påståendet; flera forskarlag har under årens […]

Kommunikation i familjen

  Att komma fram till olika beslut inom familjen, gällande inredning, middagsmat eller semestermål, kan vara svårt. Särskilt om du har lite äldre barn som också vill vara med och […]

Kommunicera i skrift

  Att kommunicera i skrift är inte alltid det enklaste, särskilt inte om man är flera som till exempel kommunicerar via en gruppchat, i ett forum eller via en maillista. […]