admin

4 propagandatekniker i reklamens värld

Skillnaden mellan reklam och propaganda är ibland hårfin. Att reklam lånar tekniker från propaganda – vars syfte är att övertala människor – faller sig naturligt. Propaganda är kraftfullt, det var […]

Feedback som kommunikation

Kommunikation är en viktig del av varje människas vardag och för företag och verksamheter är återkopplande kommunikation desto viktigare. En verksamhet behöver veta vad de gör rätt och var de […]

Kommunikation

Vi brukar säga att kommunikation är grunden till allt och det stämmer i många fall. Om vi inte kommunicerar vet vi inte vad den andra tänker eller vill och det […]

Digitalt kommunikationsnätverk

Digital kommunikation är sannolikt ett av samtidens viktigaste kompetensområden för kommersiella såväl som offentliga aktörer. I takt med att sociala medier expanderar allt längre in på de traditionella mediernas arenor […]

Barn är ofta bra lyssnare

Alla människor är olika. Vi upplever världen på olika sätt och vi använder språket på vårt eget personliga vis även om de flesta ord har ungefär samma betydelse för de […]

Lär dig kroppsspråk

Det sägs att människan kommunicerar mer genom sitt kroppsspråk och sin mimik än via de ord vi säger. Visst ligger det något i det påståendet; flera forskarlag har under årens […]